Lưu trữ Theo dõi tình trạng máy -

bao-trì-4.0

Bảo trì 4.0 (maintenance 4.0) là gì?

Định nghĩa công nghiệp 4.0 Industry 4.0 là tên gọi để chỉ xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ công nghiệp hiện nay. Nó bao gồm Internet công nghiệp của vạn vật (IIoT), cảm biến không dây, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine

read more